06-3 kl 10-13 Present Yourself!

Present Yourself!

SUNDAY MARCH 6 2016 - 10:00-13:00 - LOCATION: STAVNSHOLTSKOLENPurpose of Module


This module  is a course in presentation technics and communications based on Neuro-linguistic programming (NLP)What You Will Learn


FOKUS VIL VÆRE PÅ HVORDAN DU SKABER EFFEKTIV KOMMUNIKATION


Du vil få kendskab til det, der kaldes repræsentationssystemer. Det gør vi blandt andet gennem øvelser, der træner hvordan vi beskriver noget, så andre forstår nøjagtigt hvad vi mener.


 

Når vi tænker bruger vi en repræsentation af noget vi har sanset. Men ligesom nogle af dine sanser kan være bedre udviklet end andre, er nogle repræsentationssystemer også bedre udviklet end andre. Der er naturligvis ikke nogen "rigtig" eller "forkert" måde at tænke på, men når vi udtrykker os afsløres det, hvordan vi repræsenterer virkeligheden. Og når vi ved på hvilken måde andre tænker, kan vi indrette vores kommunikation til dem, så de lettere forstår det.REPRÆSENTATIONSYSTEMER


PPå samme måde som du ser, hører, mærker, lugter og smager den ydre verden, genskaber du de samme sansninger i dit sind og re-præsenterer verden for dig selv på en slags indre skærm. Du kan enten huske virkelige oplevelser fra fortiden fx at du løber efter bussen (en husket visuel forestilling) eller en fantasi-forestilling hvor du løber rundt på månen i nissedragt. Det første er sket modsat det andet, men du kan repræsentere dem begge i ”din indre biograf”. Du bruger dine repræsentationssystemer i alt, hvad du gør - erindrer, planlægger, fantaserer og løser problemer:


Det visuelle system

Det auditive system

Det kinæstetiske system

Det auditive digitale systemModule Organizer


SPONSOR: LIFECOACH

LEAD INSTRUCTOR: LIS PETERSSON

FACILITATOR: MOGENS W. BROLIN 


 SPONSOR


CALENDAR

 

Facebook Event
Apple Calendar
Google Calendar

Add to your own calendar


INSTRUCTOR